Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

CÂN BẰNG TĨNH VÀ CÂN BẰNG ĐỘNG (Static and Dynamic Balancing)

Công ty TNHH GOB Việt Nam là một công ty có đội ngũ cán bộ, công nhân viên cùng trang thiết bị, máy móc điện tử tiên tiến, đã nhiều năm tham gia cân bằng tĩnh- cân bằng động cho nhiều loại quạt khác nhau (quạt cao áp, quạt ly tâm, quạt công nghệ, phân ly động),

 
có đường kính cánh và công suất khác nhau đều đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đưa vào sử dụng. Công ty GOB có thể cân bằng tĩnh và cân bằng động tại xưởng công ty hoặc cử cán bộ cùng máy móc đến tại công trường để thực hiện tuỳ theo yêu cầu thực tế.


Cân bằng động cánh bơm phi 1.700 mmCân bằng động cánh quạt ly tâm phi 600 mm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét